Vei­li­ge usb-sticks

C’t Magazine - - Praktijk | Usb-media: management -

We heb­ben twee usb-sticks van Kings­ton kun­nen tes­ten: de Da­taTra­ve­ler Vault Pri­va­cy 3.0 Ma­na­ged (met een ca­pa­ci­teit van 32 GB voor 110 eu­ro) in sa­men­wer­king met Sa­feCon­so­le, en de IronKey D300 ma­na­ged (64 GB, 300 eu­ro) in com­bi­na­tie met IronKey EMS. In­mid­dels heeft Da­taLoc­ker de usb-stick Sen­try One uit­ge­bracht die met bei­de soft­wa­re­pak­ket­ten sa­men­werkt.

De usb-sticks ver­sleu­te­len be­stan­den met AES 256. De IronKey is wa­ter­dicht met een IPX8-ra­ting en is be­ter be­stand te­gen ope­nen met ge­weld. Dat le­vert hem een FIPS 140-2-cer­ti­fi­ce­ring op. De Da­taTra­ve­ler heeft 'slechts' een FIPS 197-cer­ti­fi­ce­ring. Bij het le­zen van be­stan­den haal­den bei­de usb-sticks on­ge­veer 330 MB/s. Bij het schrij­ven was de IronKey de dui­de­lij­ke win­naar met net geen 180 MB/s te­gen­over de 100 MB/s van de Da­taTra­ve­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.