Mo­der­ne be­stands­sys­te­men

C’t Magazine - - Achtergrond | Linux vernieuwt: de kernel -

Van ouds­her be­kom­me­ren sub­sys­te­men van Li­nux die op di­ver­se ma­nie­ren te com­bi­ne­ren zijn zich om soft­wa­re-RAID, het lexi­bel par­ti­ti­o­ne­ren en soort­ge­lij­ke func­ti­o­na­li­teit (sche­ma links). Mo­der­ne be­stands­sys­te­men als Btrfs (rechts) ver­zor­gen te­ge­lij­ker­tijd ook het vo­lu­me­be­heer en voe­ren die ta­ken zelf uit. Dat ver­een­vou­digt het be­heer: als bij­voor­beeld naar een gro­ter op­slag­me­di­um wordt over­ge­stapt, hoef je niet bij elk sub­sys­teem af­zon­der­lijk de con igu­ra­tie aan te pas­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.