Li­te­ra­tuur

C’t Magazine - - Praktijk | Windows-updates deïnstalleren -

[1] Axel Vahl­diek, Su­per­snel af­slan­ken, Win­dows ei­gen op­schoon­tool Schijf­op­rui­ming, c't 6/2018, p.38

[2] Axel Vahl­diek, Start as­sis­ten­tie, Hoe Win­dows

start­pro­ble­men zelf op­lost, c't 4/2018, p.44

[3] Axel Vahl­diek, Laat­ste Red­mid­del, Los pro­ble­men op met het mi­ni-be­stu­rings­sys­teem Win­dows PE, c't 7-8/2018, p.114

[4] Ha­jo Schulz, Axel Vahl­diek, Win­dows zich­zelf la­ten re­pa­re­ren, Wel­ke re­pa­ra­tie­mid­de­len Win­dows zelf in huis heeft, c't 4/2018, p.38

[5] Jan Sch­üßler, Ge­beur­te­nis­sen, Log­boe­ken als in­di­ca­tor voor pro­ble­men met Win­dows, c't 12/2016, p.73

[6] Ha­jo Schulz, Meet­in­stru­men­ten, Win­dows on­der­zoe­ken met Taak­be­heer en der­ge­lij­ke, c't 12/2016, p.68

[7] Axel Vahl­diek, On­der de mi­cro­scoop, Win­dows ana­ly­se­ren met Pro­cess Mo­ni­tor – deel 1, c't 11/2017, p.128

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.