Mera­ki MS350-24X

C’t Magazine - - Test | NBase-T-switches -

De MS350-24X van het on­der Cis­co val­len­de be­drijf Mera­ki is de groot­ste switch in de­ze test. Het zil­ve­ren vlag­gen­schip richt zich op be­drij­ven die hun swit­ches zon­der zelf­stan­di­ge voe­ding wil­len up­gra­den. De MS350-24X heeft daar 24 PoE-poor­ten voor met in to­taal 740 watt aan PoE-ver­mo­gen. Acht van die poor­ten zijn bo­ven­dien Mul­ti-Gi­ga­bit. Al­le poor­ten kun­nen con­form IEEE 802.3af/at tot 30 watt le­ve­ren. Cis­co's prop­ri­ë­tai­re UPoE zit er even­eens in en ver­dub­belt het be­schik­ba­re ver­mo­gen voor ap­pa­ra­ten die er com­pa­ti­bel mee zijn.

Het be­heer van de MS350-24X ge­beurt on­li­ne in de cloud, waar­bij de da­ta in elk ge­val op een ser­ver staan die zich er­gens in Eu­ro­pa be­vindt. In het dash­board con­fi­gu­reer en mo­ni­tor je als sys­teem­be­heer­der al je Mera­kiap­pa­ra­ten cen­traal. Via e-mail kun je an­de­re me­de­wer­kers uit­no­di­gen om het net­werk (mee) te be­he­ren.

Het be­heer via de cloud is op zich wel han­dig, maar met­een ook het groot­ste na­deel van de­ze switch: de voor Cis­co ty­pi­sche con­so­le via Tel­net/SSH ont­breekt. Als de in­ter­net­ver­bin­ding uit­valt, kun je met de lo­ka­le we­bin­ter­fa­ce nog maar bij een klein deel van de in­stel­lin­gen.  veel PoE-mo­ge­lijk­he­den  duur  lo­kaal be­heer mi­ni­maal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.