Vei­li­ge en han­di­ge Doc­ker-con­tai­ners

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

Con­tai­ners kun­nen het le­ven van sys­teem­be­heer­ders en web­de­vel­o­pers een aar­dig stuk mak­ke­lij­ker ma­ken. He­laas kun je op het eer­ste ge­zicht niet zien wel­ke ima­ges goed en vei­lig zijn. We noe­men een aan­tal bij­zon­der nut­ti­ge Doc­ker-ima­ges en ge­ven je tips hoe je de goe­de van de slech­te kunt on­der­schei­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.