In de vol­gen­de c't

Num­mer 10 ver­schijnt op 11 sep­tem­ber 2018

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

E ici­ënt wer­ken met Ex­cel

Niet al­les bij Ex­cel werkt al­tijd zo­als ver­wacht. Soms wordt in­voer als on­gel­dig be­stem­peld, wor­den ge­ge­vens of for­mu­les om on­ver­klaar­ba­re re­de­nen als fou­tief ge­mar­keerd of lukt het niet om uren bij el­kaar op te tel­len. We la­ten zien hoe je daar een eind aan maakt.

Net­werkana­ly­se met Glas­sWi­re

Met de gra­tis ana­ly­se­tool Glas­sWi­re kun je het net­werk­ver­keer van je Win­dows-pc en pro­gram­ma's door­gron­den. Op die ma­nier kun je (ook gra sch) snel ach­ter­ha­len wie met wat com­mu­ni­ceert – en wie er slech­te be­doe­lin­gen heeft.

Mi­ni-mai­ler

Al­ler­lei sys­teem­dien­sten als cron­jobs, SMART-mo­ni­tors en RAID-be­wa­king pro­be­ren je e-mails te ver­stu­ren, ze­ker als er wat mis­gaat. Daar­bij wordt er­op ver­trouwd dat een e-mail­ver­zen­d­aan­roep wel suc­ces zal heb­ben. Met Null­mai­ler werkt dat ge­luk­kig ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.