Groots ge­luid in klein for­maat

C’t Magazine - - Lifestyle -

Het merk Hi­dizs klinkt je mis­schien niet be­kend in de oren, maar het merk is een ge­re­nom­meer­de spe­ler op high-res au­dio­spe­ler­ge­bied. De nieu­we Hi­dizs AP80-mu­ziekspe­ler met sta­len bo­dy is slechts 1,35 cm dik en 5,8 bij 4,9 cen­ti­me­ter groot. Hij heeft een 2,45"-tou­chs­creen van Sams­ung, een Sa­b­re ES9218P DAC en on­der­steunt naast ho­ge­re­so­lu­tie-au­dio ook FM-ra­dio. De spe­ler on­der­steunt FLAC, APE, WMA, WAV, ALAC, DSF, DFF en SACD-iso en on­der­steunt DSD 64/128 en PCM tot 384 kHz/32-bit. Dank­zij de bi­di­rec­ti­o­ne­le USB-DAC is de AP80 te ge­brui­ken als ho­ge-kwa­li­teit au­dio-don­g­le voor je smartpho­ne of als een au­dio­bron voor an­de­re ap­pa­ra­ten. De AP80 heeft geen op­slag­ruim­te, maar kan tot maxi­maal 1 TB op­slag aan via mi­croSD. Met de ac­cu van 800 mAh houdt hij het 15 uur vol, met een stand-by­tijd van ruim 35 da­gen. Het op­la­den ge­beurt via USB C. Wi­re­less luis­te­ren kan ook, dank­zij Blue­tooth 4.1 en apt-X krijg je cd-kwa­li­teit au­dio.

kck.st/2MrKJJp • van­af 100 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.