Mees­ter­werk

C’t Magazine - - Lifestyle -

An­droid / iOS (gra­tis)

Al­le men­sen zijn op zich al­le­maal uniek, maar ook weer niet zo uniek dat twee vol­sla­gen vreem­den niet als twee drup­pels wa­ter op el­kaar kun­nen lij­ken. Dat is voor­al leuk als die twee­de drup­pel een per­soon op een mooi schil­der­werk aan de muur van een mu­se­um is. Goog­le Arts & Cul­tu­re heeft een sel­fie-func­tie waar­mee je je ei­gen por­tret kunt la­ten ge­brui­ken om je 'schil­de­rijt­wee­ling' op te spo­ren. De re­sul­ta­ten zijn soms prach­tig, en soms ge­woon heel grap­pig. Naast de­ze gei­ni­ge gim­mick be­vat de app ook dui­zen­den kunst­fo­to's en vir­tu­e­le rond­lei­din­gen door mu­sea.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.