Eerste rou­ter met Th­read-cer­ti­fi­ce­ring komt van D-link

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

D-Link heeft de pri­meur met de eerste bor­der-rou­ter met Th­read-cer­ti­fi­ce­ring, de DSH-G300-TBR. Op het mo­ment dat je dit leest zou de li­ve de­mon­stra­tie ge­hou­den moe­ten zijn. De ron­de wit­te rou­ter be­vat een Si­li­con Lab mul­ti­pro­to­col wi­re­less Gecko SoC. De­ze SoC on­der­steunt Th­read, Zig­bee, Blue­tooth 5, Blue­tooth Mesh en ge­pa­ten­teer­de pro­to­col­len. Met Th­read kun­nen hon­der­den smartho­me-ap­pa­ra­ten vei­lig en de­ge­lijk aan el­kaar wor­den ge­knoopt, zon­der veel te ver­brui­ken. Het is spe­ci­fiek ont­wik­keld voor het ge­bruik in huis zon­der sin­gle point of fai­lu­re.

De D-link DSH-G300-TBR biedt sim­pe­le IP-brid­ging tus­sen een me­sh­net­werk en in­ter­net. De me­sht­ech­no­lo­gie van Th­read zorgt er­voor dat de rou­ter een vei­li­ge en be­trouw­ba­re con­nec­tie maakt met in­ter­net plus een groot aan­tal smartho­me­pro­duc­ten in de vorm van een self-he­a­ling me­sh­net­werk. Ver­de­re in­for­ma­tie over de rou­ter zo­als een prijs was op het mo­ment van schrij­ven nog niet be­kend.

D­link heeft de pri­meur: het be­drijf brengt de eerst Th­read­ge­cer­ti­fi­ceer­de bor­der­rou­ter uit die o.a. over­weg kan met Th­read, Zig­bee, Blue­tooth 5 en Blue­tooth Mesh.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.