En­ter the ma­trix

C’t Magazine - - Games | Actie-adventure, Puzzel-adventure - htt­ps://github.com/gor­hill/uMa­trix/wiki

Als je uit­ge­breid al­les wat met scripts, ifra­mes, ad­ver­ten­ties of al­les wat met Fa­ce­book te ma­ken heeft wilt blok­ke­ren, moet je uMa­trix eens be­kij­ken. Die uit­brei­ding voor Chro­me en Fi­re­fox is een con­tex­t­af­han­ke­lij­ke op een ma­trix ge­ba­seer­de fire­wall met zeer veel func­ties om je pri­va­cy in stand te hou­den. Je bouwt je ei­gen blok­ka­des en bent daar­door niet meer af­han­ke­lijk van blac­k­lists van an­de­ren. Pak er wel de wiki bij voor­dat je aan de slag gaat. Daar staat de wer­king en ge­bruik­te syn­tax na­me­lijk zeer uit­ge­breid be­schre­ven, waar­on­der een aan­tal han­di­ge op­ties als het blok­ke­ren van al­le 1st-par­ty scripts, prak­ti­sche sets met re­gels en het aan­ma­ken van op al­le web­si­tes gel­den­de re­gels. Stan­daard staat de ex­ten­sie na­me­lijk in­ge­steld op een mo­dus waar­door web­si­tes met scripts van der­den mo­ge­lijk niet lek­ker wer­ken. Met een beet­je in­le­zen bouw je snel een Ja­vaScript-blok­ke­ren­de, ad­ver­ten­tie- en trac­king­pixel-lo­ze in­ter­ne­t­er­va­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.