Bun­de­len

C’t Magazine - - Games | Actie-adventure, Puzzel-adventure - http://link­bun.ch

Bij het door­spe­len van in­for­ma­tie over een be­paald on­der­werp heb je soms een aar­di­ge col­lec­tie aan url's met in­for­ma­tie be­schik­baar. Maar om die nou al­le­maal los door te stu­ren is dan ook weer zo­iets. Ze al­le­maal bij el­kaar stop­pen en be­reik­baar ma­ken on­der één url, wat dan een stuk mak­ke­lij­ker is en er met­een een stuk be­ter uit­ziet. Bij link­bun.ch voeg je al­le url's in een in­voer­veld in en met één druk op de knop wordt daar een en­ke­le url van ge­maakt. Als je die url door­stuurt, krijgt de ont­van­ger te zien wel­ke links er­in zit­ten. Er is ook een Fi­re­fox-ex­ten­sie die de url's van je open tab­bla­den in een en­ke­le link sa­men­voegt. Het be­wer­ken van aan­ge­maak­te link­bun­ches is nog niet mo­ge­lijk, maar in de toe­komst wel via het ge­bruik van een ac­count.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.