Kor­te pret

C’t Magazine - - Games | Actie-adventure, Puzzel-adventure - htt­ps://www.shortof­t­he­week.com

Een film kij­ken – maar geen zin in lang bank­han­gen? Of wil je tus­sen­door even snel iets kij­ken, als je bij­voor­beeld een half­uur­tje over­hebt? Op shortof­t­he­week.com vind je een fik­se col­lec­tie gra­tis te be­kij­ken kor­te films (tot 20 mi­nu­ten). De in­zen­din­gen van ma­kers ma­ken kans op de ti­tel 'short of the week'. Al­les is ge­sor­teerd op ca­te­go­rie. Bij een film staat ver­meld hoe lang hij duurt. De web­si­te ver­meldt via de tag 'Net­flix strea­ming' ook de kor­te films die het kij­ken via die strea­ming­dienst waard zijn. Een flink aan­tal van de aan­we­zi­ge films heeft film­prij­zen of no­mi­na­ties voor film­prij­zen in de wacht ge­sleept. Zo'n 66 pro­cent van de film­fes­ti­vals ac­cep­teert on­li­ne films en het aan­tal fes­ti­vals dat dit doet groeit nog steeds. Zo zie je maar weer dat een beet­je kwa­li­teit geen avond­vul­lend pro­gram­ma hoeft te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.