Pas­sen­gers (So­ny Pic­tu­res Ho­me En­ter­tain­ment)

C’t Magazine - - Achtergrond | UHD Versus Full HD -

De sci­fi­film met Jen­ni­fer La­wren­ce en Chris Pratt in de hoofd­rol werd vol­le­dig di­gi­taal in 6,5K op­ge­no­men. Het ma­te­ri­aal is via een 4K Di­gi­tal In­ter­me­di­a­te op UHD­blu­ray te­recht­ge­ko­men en is een van de bes­te voor­beel­den van hoe dit goed te doen. De UHD­ver­sie toont ge­wel­di­ge con­tras­ten die su­pe­ri­eur zijn aan de blu­ray­ver­sie – die op zich lang niet slecht is. De krach­ti­ge kleu­ren ma­ken de beel­den van het ruim­te­schip uit­ no­di­gend. De ho­ge­re re­so­lu­tie zorgt ten op­zich­te van de blu­ray­ver­sie voor meer de­tails en meer plas­ti­ci­teit. Tek­sten van head­up­dis­plays zijn vol­le­dig af­ge­rond en to­nen geen di­gi­ta­le kar­tel­tjes. Door de be­te­re zwart­waar­den lijkt het heel­al veel meer diep­te te heb­ben, zon­der dat de ster­ren ver­zui­pen.

Ech­te 4K: Ja (4K-DI) HDR-pro­ce­dé: HDR10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.