Sul­ly (War­ner Bros. Ho­me En­ter­tain­ment)

C’t Magazine - - Achtergrond | UHD Versus Full HD -

Dit is een op waar ge­beur­de fei­ten ge­ba­seer­de dra­ma over de lan­ding een be­scha­digd vlieg­tuig op de Huds­on­ri­vier. Na eerst als een held be­schouwd te wor­den, krijgt pi­loot Sul­ly het moei­lijk bij een na­der on­der­zoek naar de­ze ge­bu­er­te­nis. De­ze film van Clint East­wood is com­pleet met di­gi­ta­le 6K­ca­me­ra's op­ge­no­men. De UHD­blu­ray is uit een 4K-DI ge­ge­ne­reerd. De UHD­ver­sie is op al­le fron­ten be­ter dan de blu­ray­ver­sie: veel meer de­tails en krach­ti­ge­re (ge­zicht)kleu­ren, en een bij­zon­der hel­de­re re­so­lu­tie. Bij clo­se­ups van Tom Hanks zie je el­ke po­rie en kun elk haar­tje in Hanks snor bij­na tel­len. Het beeld is bij­na ech­ter dan echt. Dit is een prach­tig voor­beeld hoe een UHD­blu­ray er­uit kan zien.

Ech­te 4K: Ja (4K-DI) HDR-pro­ce­dé: HDR10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.