Ide­a­le stad

De Telegraaf - - Inbeeld - TEKST: KATINA STAVRIANOS – FO­TO: RENE BOUW­MAN

D oor de stra­ten van Rot­ter­dam kri­oelt sinds en­ke­le we­ken een mie­ren­ko­lo­nie. Zo’n 1300 Spaan­se mie­ren heb­ben hun in­trek ge­no­men in Ur­ban Ant Ci­ty, een uit zand ge­maak­te plat­te­grond van de Maas­stad. De op­stel­ling werd ont­wor­pen door ont­werp­bu­reau Stu­dio 1:1 ter ge­le­gen­heid van de ope­ning van stads­cen­trum OMI (Of­fi­ce for Me­tro­po­li­tan In­for­ma­ti­on). In­te­res­san­te vraag voor ar­chi­tec­ten is wel­ke al­ter­na­tie­ve rou­tes de in­sec­ten die om hun ef­fi­ci­ën­tie be­kend staan, voor het stra­ten­plan be­den­ken. Het cen­trum van de stad heb­ben zij in­mid­dels al flink on­der han­den ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.