HIPPE HOU­TEN PUMPS

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

Dan­een Rui­ter­kamp uit Hel­len­doorn toont een paar ori­gi­ne­le klom­pen­pumps, hét be­wijs dat klom­pen ook hip kun­nen zijn... De man ach­ter de­ze ’re­vo­lu­tie’ is Dirk Pof­fers, die wil voor­ko­men dat het al­ou­de am­bacht van klom­pen­ma­ker uit­sterft. Daar­om maak­te hij klom­pen voor­zien van 12 cm ho­ge naald­hak­ken. Het was een ken­nis die hem uit­daag­de. ,,Ze vroeg of ik naald­hak­klom­pen kon ma­ken. Dat liet ik me na­tuur­lijk geen twee keer zeg­gen”, ver­telt de am­bachts­man uit Hel­len­doorn. ’Geen pumps maar klumps’, luidt Pof­fers’ bood­schap voor zijn naald­hak­klom­pen. ,,Of je er­op kunt lo­pen. Nou, eer­lijk ge­zegd vergt het wel eni­ge oe­fe­ning, maar daar­na kun je er pri­ma mee uit de voe­ten.”

FOTO FRANK UIJLENBROEK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.