Felix (9) niet van zijn stuk te bren­gen

De Telegraaf - - Binnenland - door Tes­sa Heer­schop

UTRECHT Scha­ken blijkt po­pu­lair op ba­sis­scho­len in Utrecht. Liefst tach­tig teams van meer dan der­tig Utrecht­se scho­len de­den gis­te­ren mee aan een toer­nooi in het Spoor­weg­mu­se­um.

„Scha­ken is gewoon leu­ker dan an­de­re spor­ten, want je hoeft er niet bij te ren­nen”, al­dus de 9-ja­ri­ge Felix van de Ar­ca­de school in Leid­sche Rijn. Hij be­hoort vol­gens ‘ schaak­va­der’ Ed­winDuf­fels tot een van de bes­te scha­kers van de school. Zijn eer­ste pot­je won­hij bin­nen vijf mi­nu­ten. „Ik heb veel ge­oe­fend”, ver­klaart de jon­gen.

Maar liefst 36 kin­de­ren van de Ar­ca­de had­den zich in­ge­schre­ven voor het toer­na­ment, maar er was slechts plek voor 24. „We heb­ben eerst een toer­nooi op school ge­hou­den en uit­ge­legd dat al­leen de win­naars door­gaan. We ge­ven al vijf jaar el­ke week een uur schaak­les op school en we gaan jaar­lijks naar een groot toer­nooi”, zegt Duf­fels.

Als ou­der is het strikt ver­bo­den om je te be­moei­en met het spel, maar toe­kij­ken staat ui­ter­aard vrij. Da­vid (9), Roc­co (9) en Elia (9) heb­ben net al­le drie ge­won­nen van leer­lin­gen van ba­sis­school de Pijl­staart uit Pijls­weerd. Da­vid is enorm trots: „Ik heb ge­won­nen door de an­der schaak­mat te zet­ten. Ik hoop dat ik ver kom van­daag. Het liefst speel ik met wit, want dan mag ik be­gin­nen.”

Roc­co maakt het niet uit met wel­ke kleur hij speelt, maar hij heeft wel een fa­vo- riet schaak­stuk. „De ko­nin­gin vind ik echt heel goed, want zij kan over­al heen.”

Op­maat

Het ba­sis­school­toer­nooi was een op­maat voor een ron­de van de vol­was­sen schaak­mees­ters. On­der anderen Mag­nus Carl­sen en Ag­nish Gi­ri speel­den voor het Ta­ta Chess Tour­na­ment in het spoor­weg­mu­se­um. Het groot­ste schaak­toer­nooi ter we­reld wordt van­af morgen weer ver­der ge­speeld in Wijk aan Zee en duurt nog tot 31 ja­nu­a­ri.

’Het liefst speel ik met wit’

FOTO THIJS ROOIMANS

De scha­ken­de school­jeugd leef­de zich gis­te­ren uit in het Spoor­weg­mu­se­um.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.