Pijn­lij­ke start

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina -

De start van de Tour de Fran­ce zorg­de gis­te­ren voor heel wat kleer­scheu­ren en ge­won­den. Eerst smak­te po­di­um­kan­di­daat Al­ber­to Con­t­a­dor op zo’n 80 ki­lo­me­ter van de fi­nish bij Utah Beach op het as­falt. De Span­jaard zat voor­in het ja­gen­de pe­lo­ton, maar raak­te met zijn voor­wiel een ver­keers­heu­vel. „Het eni­ge po­si­tie­ve is dat ik niet naar huis hoef”, al­dus de 33-ja­ri­ge Span­jaard, die zwaar ge­ha­vend over de fi­nish kwam. Ook het rech­te stuk naar de fi­nish be­zorg­de de me­di­ci over­werk. Mi­chael Mörköv raak­te in de laat­ste me­ters een toe­schou­wer. De Deen kwam ten val, wat weer een ket­ting­re­ac­tie ver­oor­zaak­te.

FO­TO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.