IJS­LAND FAVORIET

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina - door Eve­li­ne Bijls­ma

PA­RIJS Het na­ti­o­na­le voet­bal­team van IJs­land kan na het ’won­der van Ni­ce’, niet meer stuk. Van­avond speelt het te­gen Frank­rijk. Van de 330.000 IJs­lan­ders is vol­gens Fran­se me­dia 10 pro­cent af­ge­reisd naar het EK-gast­land.

Maar niet al­leen bij de land­ge­no­ten is het team favoriet, ook tal­lo­ze an­de­re Eu­ro­pe­a­nen steu­nen IJs­land door dik en dun. Vol­gens sport- en pres­ta­tie­on­der­zoe­ker Su­zan Blij­le­vens is dat nor­maal: ,,Neu­tra­le fans zijn vaak ge­neigd om juist de un­der­dog te steu­nen.” Hoe het du­el te­gen Frank­rijk ook af­loopt, nu al kan ge­steld wor­den dat IJs­land, sa­men met Wa­les, Noord-Ier­land en Ier­land, het EK heb­ben ge­kleurd.

IJs­lan­ders ko­men mas­saal naar Pa­rijs om hun ploeg van­avond te zien spe­len. Twee fa­mi­lies die een klein for­tuin neer­leg­den voor vlieg­tic­kets, lie­pen gis­te­ren al­vast warm in de hoofd­ste­de­lij­ke fan­zo­ne.

„Ik keek ei­gen­lijk nooit voet­bal”, zegt Heid­run Mag­nus­dot­tir (23). Ze vond op de val­reep vlieg­tic­kets naar Mün­chen voor zich­zelf en haar moe­der. Prijs: 800 eu­ro per stuk. „Maar nu ons elf­tal zo ver is ge­ko­men, is ie­der­een op IJs­land voet­bal­gek!”

Uit­ge­la­ten dwar­rel­de het ge­zel­schap gis­ter­mid­dag over het Champ de Mars bij de Eif­fel­to­ren. ’s Avonds trof­fen de IJs­lan­ders el­kaar in een bar bij de Mou­l­in Rou­ge.

Ook de zus­sen Er­na (32) en Kris­tin (37) Grims­dot­tir reis­den af met vriend, kind en moe­der. Er­na wist na de over­win­ning op En­ge­land kaart­jes voor de wed­strijd in het Sta­de de Fran­ce te be­mach­ti­gen, de rest kijkt van­avond op het gi­gan­ti­sche scherm dat aan de voet van de Eif­fel­to­ren is ge­ïn­stal­leerd.

Zo­wel Heid­run als Er­na en Kris­tin werd op een van de West­man-ei­lan­den ge­bo­ren, een ar­chi­pel voor de kust van IJs­land, waar ook coach Hei­mir Hall­grims­son van­daan komt. Hij traint niet al­leen de Vi­kin­gen, maar is ook tand­arts. Al­le fa­mi­lie­le­den heb­ben bij de coach in de stoel ge­le­gen. „Hij train­de ook ons vrou­wen­voet­bal­team”, zegt Kris­tin. Heid­run was op de ba­sis­school goed be­vriend met spe­ler Sver­rir In­gi In­ga­son. „Het is ons kent ons op IJs­land.”

Veel IJs­land­fans zijn af­ge­reisd naar Frank­rijk.

IJs­lan­ders war­men in de fan­zo­ne in Pa­rijs op voor de wed­strijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.