Sab­ba­ti­cal

De Telegraaf - - Voorzijde Pagina -

Twee Spaan­se amb­te­na­ren uit Je­rez de la Fron­te­ra zijn op staan­de voet ont­sla­gen.

Een me­de­wer­ker van de per­so­neels­dienst was het op­ge­val­len dat de chauf­feur en de tui­nier het af­ge­lo­pen jaar bar wei­nig had­den ge­pres­teerd. Uit na­der on­der­zoek bleek dat ze al vijf­tien jaar niet meer op hun werk wa­ren ge­weest. Ze za­ten ge­woon thuis op de bank. Hun vak­bond vindt dat trou­wens te­recht: ze mo­gen na­me­lijk ook ver­lof­da­gen van col­le­ga’s op­ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.