ZONNEBOOTRACE

De Telegraaf - - Binnenland -

Met een pa­ra­de door de Am­ster­dam­se grach­ten is gis­te­ren de Dut­ch So­lar Chal­len­ge van start ge­gaan. 39 teams strij­den met hun zelf­ont­wor­pen boot op zon­ne-ener­gie te­gen el­kaar. Van­daag zijn er sprin­tjes in Am­ster­dam. Daar­na va­ren de bo­ten naar Fries­land – ze doen Lem­mer, Drach­ten, Grou en Leeu­war­den aan. De teams moe­ten in­no­va­tie­ve tech­niek ge­brui­ken om ook te blij­ven va­ren als de zon niet schijnt. Dat zal na­me­lijk nog­al eens voor­ko­men, de ko­men­de week.

FO­TO ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.