’Tus­sen bui­en door even bui­ten zit­ten’

Slech­te zo­mer raakt kam­peer­ders, schil­ders en bouw­vak­kers

De Telegraaf - - Binnenland - door Chris Ver­vers

Wolk­breu­ken, ste­vi­ge wind­vla­gen en mis­schien een wa­te­rig zon­ne­tje. Kam­peer­ders in Ne­der­land wor­den niet ver­wend de­ze zo­mer. Maar voor va­kan­tie­gan­gers die hun tent in ei­gen land op­zet­ten gloort er hoop: ,,De pe­ri­o­de van zwa­re bui­en is voor­bij”.

Op kam­peer­ter­rein Hars­kam­per­den­nen la­ten gas­ten zich niet ver­ja­gen door het slech­te weer. Cam­ping­baas Ba­rend blijft dan ook op­ti­mis­tisch: ,,Wij heb­ben het ty­pe kam­peer­der dat niet weg­loopt voor een re­gen­bui”, grijnst hij.

Ba­rends ter­rein ligt op de Ho­ge Ve­lu­we. Her en der bi­vak­ke­ren en­ke­le ge­zin­nen. Hun ten­ten op­ge­sla­gen tus­sen gro­te plas­sen. Vas­te gas­ten heeft Ba­rend al­tijd. ,,We zit­ten tus­sen de bui­en door steeds even bui­ten”, zegt de 47-ja­ri­ge Ed­win Ou­wens uit Ber­gen op Zoom. Re­gen of zon, de kin­de­ren ver­ma­ken zich wel.

Henk Stam uit Lis­se laat zich niet ver­ja­gen door het slech­te weer. ,,We la­ten het ta­fel­tje bui­ten staan en ver­plaat­sen de stoe­len steeds van de voor­tent naar het gras­veld­je. Met een paar laar­zen en een vest is het goed te doen”, zegt hij ter­wijl het in de ver­te on­heil­spel­lend be­gint te don­de­ren.

Voor veel zzp’ers is het min­der mak­ke­lijk om de klets­nat­te zo­mer te re­la­ti­ve­ren. Zij zit­ten nood­ge­dwon- gen thuis. Voor­al schil­ders en bouw­vak­kers heb­ben min­der werk. Mar­cel van der Meu­len van in­ter­me­di­air Schil­der­ge­zel.nl: ,,Met na­me schil­ders kun­nen niet ver­der als het re­gent. Een dag re­gen voel je di­rect in de por­te­mon­nee. Ho­pe­lijk kun­nen we net als vo­rig jaar in de­cem­ber veel doen. Toen was het nog der­tien tot vijf­tien gra­den.”

Weer­man Mat­thijs van der Lin­den van Weer­on­li­ne.nl gaat vol­gen­de week kam­pe­ren, in Ne­der­land! ,,Maar ik re­gen ook wel eens nat hoor”, lacht hij. ,,We heb­ben een slecht be­gin ge­had”, ana­ly­seert de weer­man. ,,Maar de zo­mer is ze­ker nog niet in het wa­ter ge­val­len.He­laas is het voor­uit­zicht naar vol­gend week­end een toe­ne­men­de kans op bui­en.” Voor men­sen die gaan kam­pe­ren heeft hij een tip: ,,Ge­woon moed hou­den! De pe­ri­o­de van zwa­re bui­en is voor­bij”.

FO­TO APA

Weer of geen weer, kin­de­ren ver­ma­ken zich wel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.