Klant moet op ov-chip­kaart tijd­je wach­ten

De Telegraaf - - Binnenland -

AMERSFOORT Dui­zen­den trein­rei­zi­gers moe­ten veel lan­ger dan de ge­brui­ke­lij­ke drie da­gen wach­ten op hun be­stel­de ov-chip­kaart. Dat ligt aan een tech­ni­sche sto­ring in een nieuw sys­teem van Tran­slink, meldt een woord­voer­ster van dit be­drijf.

De­ze week krij­gen ge­du­peer­de rei­zi­gers vol­gens haar een tij­de­lij­ke ov-chip­kaart met 20 eu­ro er­op. „Gra­tis als com­pen­sa­tie voor het wach­ten. We ho­pen vol­gen­de week de per­soon­lij­ke kaar­ten weer aan te kun­nen aan­le­ve­ren.”

Er zijn in­mid­dels 14,5 mil­joen ac­tie­ve ov­chip­kaar­ten in om­loop, waar­van 7,7 mil­joen per­soons­ge­bon­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.