Saint-Lô – Cher­bourg-Oc­te­vill

De Telegraaf - - Binnenland - Pa­tis­se­rie Leseig­neur De­nis. Ton­ny Eyk

Hei­lig de zon­dag, zong ooit ca­ba­re­tier Seth Gaai­ke­ma en de on­ver­ge­te­lij­ke Wil­ly Al­ber­ti maak­te voor ons zijn lied Zon­dag in

Am­ster­dam al­tijd tot een feest. Je kon er de don­der op zeg­gen dat hij op zon­dag rond kof­fie­tijd bij fa­mi­lie of vrien­den voor de deur stond met een half pond­je pa­ling of de lek­ker­ste ge­bak­jes van een jood­se bak­ker uit Am­ster­dam, die op zon­dag ge­o­pend was. Zon­da­gen in de Tour de Fran­ce blij­ven even­eens bij­zon­der. In de Tour de Fran­ce was des­tijds de on­ver­ge­te­lij­ke ra­dio-re­por­ter Theo Koo­men op de zon­da­gen een be­le­ve­nis om naar te luis­te­ren. Ge­ze­ten op de mo­tor gaf hij à l’im­pro­vis­te de mooi­ste pre­ken en riep hij na­mens On­ze-Lie­ve-Heer me­nig sport­jour­na­list of ploeg­lei­der tot de or­de. Theo was dan mi­nu­ten­lang de bes­te en leuk­ste pa­ter van Frank­rijk. Door welk dorp of stad je op de zon­dag­mor­gen in Frank­rijk ook rijdt, over­al zie je Fran­sen op straat lo­pen met do­zen die ze na de kerk­dienst bij een pa­tis­sier heb­ben ge­scoord. In het par­cours van de­ze zon­dag (182 km) is het on­ge­twij­feld ap­pel­ge­bak, de spe­ci­a­li­teit van Nor­man­dië. De ren­ners moe­ten in start­plaat Saint-Lô even een kijk­je ne­men bij

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.