BRULLENDE MONSTERS VULLEN DE KUIP

De Telegraaf - - Binnenland - FO­TO’S RIAS IMMINK

Ra­cen, scheu­ren, ram­men én vlie­gen. De Mon­ster Jam Trucks ga­ven gis­te­ren met hun brullende mo­to­ren en ij­zing­wek­ken­de stunts een in­druk­wek­kend vi­si­te­kaart­je af in Rotterdam. Bij­na vier me­ter lang en 4500 ki­lo zwaar zijn de twaalf fel­ge­kleur­de ma­chi­nes, maar dat weer­hield de cou­reurs er niet van om in voet­bal­sta­di­on De Kuip strij­dend te­gen el­kaar whee­lies te ma­ken, do­nuts te draai­en en over of zelfs dwars door heu­vels, au­to’s, bus­sen en ca­ra­vans te sprin­gen. Het pu­bliek, vaak met oor­dop­jes in, hield let­ter­lijk de adem in bij el­ke dui­ze­ling­wek­ken­de stunt. Het in­ter­na­ti­o­na­le mon­ster­truc­ke­ve­ne­ment is dit jaar voor het eerst in de Maas­stad, na ja­ren­lang in Arn­hem te zijn ge­hou­den. Spe­ci­aal voor het spek­ta­kel was de Rot­ter­dam­se voet­bal­tem­pel ver­an­derd in een mod­der­pa­ra­dijs. De 3000 kuub blub­ber werd de af­ge­lo­pen da­gen met vracht­wa­gens aan­ge­voerd. Voor het voet­bal­veld maakt het niet uit, er komt een nieu­we gras­mat in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.