Schrij­ver Elie Wie­sel over­le­den

De Telegraaf - - Buitenland -

Schrij­ver Elie Wie­sel is gis­te­ren op 87-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. De Jood­se Ame­ri­kaan zat tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log in Auschwitz en Bu­chen­wald, en werd be­kend met zijn boe­ken over het ver­blijf in de­ze con­cen­tra­tie­kam­pen.

Wie­sel was van oor­sprong een Roe­meen. Na de oor­log ver­huis­de hij eerst naar Frank­rijk, waar hij zijn eer­ste boe­ken schreef, en daar­na naar de VS. In 1963 liet hij zich na­tu­ra­li­se­ren tot Ame­ri­kaan.

In 1986 won Wie­sel de No­bel­prijs voor de Vre­de, voor zijn strijd te­gen on­der meer ra­cis­me.

FO­TO REUTERS

Elie Wie­sel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.