IL PALIO

De Telegraaf - - Buitenland - FO­TO AP

In het Ita­li­aan­se Sie­na is gis­te­ren de Palio ge­hou­den. Twee keer per jaar ne­men rui­ters uit ver­schil­len­de wij­ken het te­gen el­kaar op tij­dens een ra­ce op het plein in het cen­trum van het To­scaan­se plaats­je. Zo­als de tra­di­tie voor­schrijft wor­den zo­wel paard als rui­ter voor­af­gaand aan de ra­ce ge­ze­gend door een pries­ter. Voor wie het zelf een keer wil mee­ma­ken: de twee Palio van het jaar wordt zo­als ge­brui­ke­lijk op 16 au­gus­tus ver­re­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.