Vlag­gen te­gen dronk­aard

De Telegraaf - - Buitenland -

EL ARENAL

Om­wo­nen­den van een po­pu­lair doch be­rucht strand op het Spaan­se ei­land Mal­lor­ca zijn de over­last van dron­ken toe­ris­ten zo zat, dat ze een pro­test­ac­tie zijn ge­start. Ze heb­ben zwar­te vlag­gen op­ge­han­gen, waar­mee ze wil­len aan­ge­ven dat be­zoe­kers res­pect moe­ten heb­ben voor het ge­bied rond het strand van El Arenal.

Vol­gens lo­ka­le me­dia wap­pe­ren er al sinds woens­dag zwar­te vlag­gen ’te­gen zuip­toe­ris­me’ en breidt de ac­tie zich ge­staag uit.

Mal­lor­ca pro­beert al lan­ger om over­last door ’zuip­toe­ris­me’ zo veel mo­ge­lijk te mi­ni­ma­li­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.