ZON, ZEE EN STRAND!

Zij ge­nie­ten WEL van

De Telegraaf - - Privé -

Bij ge­brek aan mooi weer in ons ei­gen land, moe­ten we maar mee­ge­nie­ten met de rich

and fa­mous die ver­spreid over de we­reld wél ge­nie­ten van zon, zee, strand en over­da­di­ge lun­ches weg­ge­spoeld met ex­clu­sie­ve fles­sen ro­sé. Ter­wijl voor de ge­for­tu­neer­de su­per­ster­ren geld geen rol speelt, vie­ren ze va­kan­tie toch het liefst bij el­kaar met als ge­volg dat het weer strui­ke­len is over de ce­lebs in St. Tro­pez, de jach­ten rij aan rij lig­gen in de Mid­del­land­se Zee, maar er ge­luk­kig ook nog plek­jes in Span­je zijn waar je on­ge­stoord van je rust kunt ge­nie­ten.

FO­TO’S BRUNOPRESS

Zon­der zijn man El­ton Jo­hn maar des­al­niet­te­min met een kleur­rijk ge­zel­schap wordt Da­vid Fur­nish te­rug­ge­va­ren naar zijn jacht na een lunch in Club 55 in St. Tro­pez. Geen ex­clu­sie­ve be­ach­club voor Ines Sastre! De Spaan­se ac­tri­ce is neer­ge­stre­ken op het kie­zel­strand van So­to­gran­de in An­dal­us­ië waar ze op­gaat tus­sen haar land­ge­no­ten en ge­woon nog een si­ga­re­tje kan op­ste­ken. Voor­dat ze ver­der gaat met haar For­ma­ti­on World tour – 16 ju­li komt ze naar Am­ster­dam! – ge­nie­ten Be­yon­cé, Jay-Z en doch­ter Ivy Blue lek­ker op de fiets van een va­kan­tie op Ha­waï. Zan­ge­res De­mi Lo­va­to ge­niet nog van een paar vrije da­gen in Mi­a­mi voor aan­vang van haar Fu­tu­re Now-tour­nee. On­danks zijn baard valt Har­ri­son Ford nog steeds op als hij in het Spaan­se Cordo­ba de ‘Me­z­quita’ be­zoekt met zijn vrouw, ac­tri­ce Ca­lis­ta Flock­hart. Ford (73) be­gint bin­nen­kort aan de op­na­men van de vijf­de In­di­a­na Jo­nes film. Ont­wer­per Tom­my Hil­l­fi­ger en zijn vrouw Dee shop­pen in St. Tro­pez.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.