Mon­te Pa­schi wil schik­king

De Telegraaf - - Dft -

SIE­NA • De Ita­li­aan­se bank Mon­te Pa­schi is met de open­baar aan­kla­ger een schik­king over­een­ge­ko­men in­za­ke het on­der­zoek naar zijn voor­ma­li­ge be­stuur­ders. Zij wor­den be­schul­digd van het mas­ke­ren van ver­lie­zen via af­ge­lei­de fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten. In 2013 red­de de Ita­li­aan­se over­heid de bank van de over­gang. In­dien de rech­ter ak­koord gaat met de schik­king, moet de bank €10,6 mil­joen be­ta­len.

Ita­li­aan­se bank wil roem­rucht ver­le­den af­slui­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.