Shell kan weer snij­den

De Telegraaf - - Dft -

AM­STER­DAM • Shelltop­man Ben van Beur­den heeft in een in­ter­view aan de Brit­se krant The Te­le­graph la­ten we­ten een nieu­we ont­slag­ron­de niet uit te slui­ten. On­langs schrap­te Shell al 5000 ba­nen in ver­band met de me­ga­over­na­me van het Brit­se BG en nog eens 7500 ba­nen van­we­ge de val van de olie­prij­zen. Van Beur­den liet voorts we­ten er ver­trou­wen in te heb­ben dat de olie­prijs op lan­ge ter­mijn zal stij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.