Ar­gen­ti­nië wil meer land­bouw

De Telegraaf - - Dft -

BUENOS AIRES • Ar­gen­ti­nië wil zijn rol als pro­du­cent van voe­dings­mid­de­len ver­gro­ten en gaat de ko­men­de ja­ren flink in­ves­te­ren in de agra­ri­sche sec­tor. Dit liet pre­si­dent Mau­ri­cio Ma­cri za­ter­dag we­ten. In zijn stre­ven de af­zet in Eu­ro­pa te ver­gro­ten, gaat hij ko­men­de week op be­zoek in Pa­rijs, Brus­sel en Ber­lijn. Ma­cri wil ook meer toe­ris­ten trek­ken en over­weegt de te­rug­ga­ve van btw op ho­tel­over­nach­tin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.