Gio: ’Kra­mer vindt con­cur­ren­tie goed’

De Telegraaf - - Telesport -

DRIEL • Mi­chiel Kra­mer kreeg met de mil­joe­nen­aan­koop van de Deen­se spits Ni­co­lai Jør­gen­sen mis­schien wel het groot­ste sig­naal dat het Fey­en­oord me­nens is om het gat met Ajax en PSV de dich­ten. Vol­gens Gio­van­ni van Bron­ck­horst be­grijpt de eer­ste spits van vo­rig sei­zoen goed dat de hui­di­ge con­cur­ren­tie­strijd die is ge­cre­ëerd bin­nen de se­lec­tie daar­bij het groot­ste wa­pen moet wor­den.

„Mi­chiel gaat daar wel goed mee om’’, zegt van Bron­ck­horst. „Er speel­de vo­rig jaar na­tuur­lijk ook al wat rond die po­si­tie en hij zegt ook: ’Con­cur­ren­tie is al­leen maar goed voor het team’. Je maakt el­kaar ster­ker. Voor ons en voor mij is het ide­aal om twee spit­sen in de se­lec­tie te heb­ben die bei­den mak­ke­lijk sco­ren en die je al­le­bei an­ders kunt ge­brui­ken. Dat zien we graag, ze­ker met het ko­men­de half jaar met Eu­ro­pees voet­bal dat er­aan komt. Ie­der­een weet dat die tijd er­aan komt, ie­der­een wil spe­len en je ziet dat er daar­door een enor­me dri­ve in de groep zit.’’

Jør­gen­sen te­ken­de gis­te­ren in de twee­de helft te­gen vier­de­klas­ser RKSV Driel di­rect voor vier tref­fers tij­dens zijn of­fi­ci­eu­ze de­buut (0-16). Dirk Kuyt en Mar­ko Ve­ji­n­o­vic mis­ten een straf­schop.

RKSV Driel - Fey­en­oord 0-16

(0-8). Doel­pun­ten­ma­kers: Jør­gen­sen (4), Vil­he­na (3), Kuyt (2), Elia, Wou­den­berg, Gust­af­son, Ne­lom, Van der Heij­den.

FO­TO HOLLANDSE HOOG­TE

Gio­van­ni van Bron­ck­horst ziet aan­winst Ni­co­lai Jør­gen­sen di­rect vier keer sco­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.