Mk­hi­ta­ry­an volgt Zla­tan naar Uni­ted

De Telegraaf - - Telesport -

MAN­CHES­TER • Man­ches­ter Uni­ted heeft weer een topaan­koop ge­daan. Jo­sé Mour­in­ho krijgt ook de be­schik­king over Ar­meens in­ter­na­ti­o­nal , die van Borus­sia Dort­mund komt. Af­ge­lo­pen week haal­de Uni­ted ook al de Zweed­se ster­spe­ler Zla­tan Ibra­hi­mo­vic bin­nen.

Borus­sia Dort­mund liet we­ten dat Uni­ted een ’enorm’ lu­cra­tief bod heeft ge­daan. Een be­drag wordt niet ge­noemd maar vol­gens Duit­se me­dia ligt de trans­fer­som rond 42 mil­joen eu­ro. Mk­hi­ta­ry­an werd in 2013 voor 27,5 mil­joen eu­ro over­ge­no­men van Shakhtar Do­netsk.

Dort­mund spreekt van een las­ti­ge keu­ze om de ve­det­te te la­ten gaan, maar wil­de het ri­si­co niet lo­pen dat hij over een jaar trans­fer­vrij ver­trekt. Mk­hi­ta­ry­an maak­te af­ge­lo­pen sei­zoen veel in­druk met elf goals in 31 com­pe­ti­tie­wed­strij­den.

Dort­mund raak­te de­ze zo­mer ook al Mats Hum­mels (Bay­ern Mün­chen) en Il­kay Gün­do­gan (Man­ches­ter Ci­ty) kwijt.

Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.