Groe­ne­we­gen: ’Kon nog net over­eind blij­ven’

Sprin­ter maakt ken­nis met cha­os eer­ste Tour-etap­pe

De Telegraaf - - Telesport - door Hans Rug­gen­berg

’We raak­ten el­kaar een beet­je kwijt’

UTAH BEACH • Dy­lan Groe­ne­we­gen kon tij­dens zijn de­buut niet mee sprin­ten voor de rit­ze­ge, maar maak­te wel met­een ken­nis met de cha­os van een eer­ste Tour-etap­pe.

Won­der bo­ven won­der bleef de Ne­der­lands kam­pi­oen op de been, na­dat hij zelfs een vlie­gen­de fiets van Mi­chael Mork­ov niet hele­maal kon ont­wij­ken. Met een be­bloe­de kin deel­de hij koel­tjes mee: „Die jon­gen van Ka­tusha knal­de te­gen een toe­schou­wer aan en viel vlak voor me. Ik klap­te er vol over­heen en kon nog net over­eind blij­ven. Dit is heel an­ders sprin­ten dan wat ik ge­wend ben.”

In de pijl­snel­le fi­na­le naar Utah Beach pro­beer­de het 23-ja­ri­ge groen­tje zijn weg te vin­den. De wa­gon­ne­tjes van de be­oog­de Lot­to-Jum­bo-trein ver­lo­ren in al­le hec­tiek con­tact. Het ge­volg van een on­er­va­ren sprint­ploeg op het al­ler­hoog­ste ni­veau, die zich nog niet eer­der in een WorldTour-wed­strijd meng­de in een fi­na­le.

Groe­ne­we­gen liet zich in het ge­drang door Sep Van­mar­c­ke te snel naar vo­ren di­ri­ge­ren. „Dy­lan wil­de al vroeg aan het front zit­ten. Te vroeg in mijn ogen, maar dat is denk ik nog zijn on­er­va­ren­heid in een Tour de Fran­ce”, al­dus de Belg.

Groe­ne­we­gen: „We raak­ten el­kaar een beet­je kwijt in de slot­ki­lo­me­ters, maar dat kwam ook door ver­schil­len­de val­par­tij­en. Het klopt dat we te vroeg op kop kwa­men. Dat is iets wat we voor de der­de etap­pe moe­ten be­spre­ken, zo­dat dat be­ter gaat.”

On­danks al­le nieu­we im­pres­sies die de Am­ster­dam­mer op­deed, leek hij na af­loop niet heel erg on­der de in­druk van het Tour-ge­weld. En zijn darm­klach­ten lij­ken in­mid­dels ook ver­le­den tijd. „Ik voel­de me best fris en als het goed is word ik de ko­men­de da­gen nog wat be­ter. Als die val­par­tij voor me niet plaats­vindt, denk ik wel dat ik mee had kun­nen sprin­ten. Maar ja, dat ge­beurt in zo’n vol­le fi­na­le van de Tour, daar doe je niks aan.”

Uit­ein­de­lijk leer­de Groe­ne­we­gen dus niks over zijn snel­heid ten op­zich­te van de we­reld­top­pers Mark Ca­ven­dish, Mar­cel Kit­tel, Pe­ter Sa­gan en An­dré Grei­pel, die plek één tot en met vier in­na­men. „Het is in­der­daad jam­mer dat ik me niet met die man­nen heb kun­nen me­ten.”

De ren­ner van Lot­to-Jum­bo vond zich­zelf als 23e te­rug in het klas­se­ment. Van­daag zal hij met de an­de­re machts­sprin­ters een ’rust­dag’ heb­ben, ge­zien het las­ti­ge slot­klim­me­tje naar Cher­bourg-En-Co­ten­tin. Om mor­gen in de etap­pe naar An­gers en de dag daar­na naar Li­mo­ges weer aan de bak te moe­ten.

„Nu is het in­der­daad niet ge­lukt, maar er ko­men nog wat kan­sen. Dan ver­wacht ik wel mee te kun­nen doen in de sprint.”

FO­TO ANP

Dy­lan Groe­ne­we­gen komt met een be­bloe­de kin over de fi­nish tij­dens de eer­ste etap­pe van de Tour de Fran­ce.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.