Con­t­a­dor: ’Ik heb twij­fels over mijn schou­der’

De Telegraaf - - Telesport -

UTAH BEACH • Slech­ter kon de Tour de Fran­ce voor Al­ber­to Con­t­a­dor niet star­ten. De Spaan­se po­di­um­kan­di­daat kwam in de eer­ste etap­pe ten val. „Over heel de rech­ter­zij­de van mijn li­chaam ben ik beurs, van mijn en­kel tot mijn schou­der. Dit is niet de ma­nier waar­op je een Tour van start wil gaan. Het eni­ge po­si­tie­ve is dat ik niet naar huis hoef.”

Nóg niet in ie­der ge­val, want de ko­men­de da­gen zal moe­ten blij­ken of zijn kwet­su­ren niet te ern­stig zijn. „Ik heb twij­fels over mijn schou­der, die op ver­schil­len­de plek­ken pijn­lijk aan­voelt.” Zo werd hij tij­dens de rit be­han­deld aan zijn ver­won­din­gen. „Maar ik ben op­ti­mis­tisch in­ge­steld en hoop dat ik snel her­stel”, al­dus de 33-ja­ri­ge Span­jaard, die met nog tach­tig ki­lo­me­ter te gaan te­gen een ver­keers­heu­vel ten val kwam.

De twee­vou­dig Tour-win­naar ver­loor geen tijd, al is nog maar de vraag of dat na van­daag ook het ge­val is. De rit naar Cher­bourg-En-Co­ten­tin kent een las­tig slot met een ve­nij­nig klim­me­tje van drie ki­lo­me­ter. „Ho­pe­lijk valt de scha­de mee, maar dit is hoe dan ook een klo­te-be­gin”, vloek­te ploeg­lei­der Ste­ven de Jongh.

FO­TO AP

Al­ber­to Con­t­a­dor komt hard ten val. „Over heel de rech­ter­zij­de van mijn li­chaam ben ik beurs, van mijn en­kel tot mijn schou­der.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.