Bolt via om­weg naar de Spe­len

De Telegraaf - - Telesport -

KINGSTON • Usain Bolt heeft zich door een ham­string­bles­su­re niet recht­streeks kun­nen plaat­sen voor de Olym­pi­sche Spe­len, vol­gen­de maand in Rio de Jan­ei­ro. De olym­pisch kam­pi­oen op de 100 en 200 me­ter moest zich door zijn bles­su­re op het laat­ste mo­ment te­rug­trek­ken voor de fi­na­le op de 100 me­ter bij de Ja­mai­caan­se kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den. De at­leet laat we­ten dat hij op 22 ju­li in Lon­den vorm­be­houd wil aan­to­nen zo­dat voor hem een uit­zon­de­ring ge­maakt kan wor­den. Bolt won na een ma­ti­ge start de hal­ve fi­na­le op de 100 me­ter in 10,04. In een ver­kla­ring na zijn af­zeg­ging klaag­de hij al dat hij last had van zijn ham­string in de eer­ste ron­de en de hal­ve fi­na­le. Bolt is di­rect be­gon­nen aan het her­stel­pro­ces.

Usain Bolt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.