Lief­de in tij­den van tul­pen­ge­k­te

De Telegraaf - - Vrije Tijd - Pa­ola van de Vel­de

Ti­tel: Tul­pen­lief­de Schrij­ver: Fem­ke Roo­bol

Een ei­gen ate­lier. Schil­de­ren wat en wie ze wil, daar­van droomt Hes­ter Fal­liaert. De jon­ge, vrij­ge­voch­ten kun­ste­na­res gaat in de leer bij Ju­dith Ley­ster, de eni­ge vrou­we­lij­ke schil­der in het Haar­lem van 1635. Maar de pest be­reikt de stad en haar ge­lief­de va­der sterft aan de ge­vrees­de ziek­te. Hij blijkt schul­den te heb­ben en Hes­ter moet het huis ver­ko­pen. Dit, en het feit dat het lo­ka­le schil­ders­gil­de haar niet wil aan­ne­men, drijft haar in de ar­men van een fou­te man. Lief­de in tij­den van tul­pen­ge­k­te: zo zou je de­ze his­to­ri­sche ro­man van Fem­ke Roo­bol die eer­der fu­ro­re maak­te met haar de­buut­ro­man De laatste win­ter en

Spring­tij, kun­nen om­schrij­ven. Roo­bol heeft een vlot­te pen, al is haar taal­ge­bruik soms wat ar­cha­ïsch. Zij maakt van Hes­ter in elk ge­val een ster­ke hel­din, een fe­mi­nis­te in de ze­ven­tien­de eeuw die on­danks haar hoofd koel houdt. Met een in­ge­ni­eus plan weet ze zich als­nog uit haar on­ge­luk­ki­ge hu­we­lijk te be­vrij­den. Zo­doen­de komt haar droom een stap dich­ter­bij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.