Twent­se Lot­te mooi­ste tie­ner

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag - Van on­ze cor­res­pon­dent

ENSCHEDE Ze mag zich de mooi­ste tie­ner ter we­reld noe­men: de 18ja­ri­ge Lot­te van der Zee uit Enschede. In Gu­a­te­ma­la werd ze dit week­end ge­kroond tot ’Miss Teen­a­ger’ en klop­te daar­mee 33 an­de­re mis­sen.

Het is een pri­meur dat een Eu­ro­pees land er met de ti­tel van­door gaat. Tra­di­tie­ge­trouw strij­ken de mis­sen uit La­tijns-Ame­ri­ka met de eer.

Lot­te straalt van blijd­schap. „Het meest on­wer­ke­lij­ke is voor mij wer­ke­lijk­heid ge­wor­den. Kus­jes voor ie­der­een.”

Hele­maal van­zelf ging het niet: „Ik kreeg een black-out toen het mijn beurt was om ant­woord te ge­ven op een vraag. Ik stun­tel­de uit­ein­de­lijk in het Ne­der­lands. Mijn va­der kwam op het po­di­um en ver­taal­de en toen kon ik het zelf weer af­ma­ken in het En­gels. Ik was zo ver­drie­tig. Ik dacht dat al­les ver­lo­ren was.”

Lot­te bleef uit­ein­de­lijk al­leen over met miss USA. „Wat er toen ge­beur­de, kan ik nog niet ge­lo­ven. Ik kreeg de kroon.”

Gla­mour­fo­to­graaf Ed Ja­chi­mo­wicz, die Lot­te in Ne­der­land vaak fo­to­gra­feer­de: „Ze zal er met haar leng­te van ruim 1 me­ter 80 let­ter­lijk uit­ge­spron­gen zijn.”

Lot­te gaat voor ze naar Ne­der­land te­rug­komt eerst met haar mee­ge­reis­de ou­ders op va­kan­tie naar Mexi­co.

’Mijn va­der kwam het po­di­um op’

FOTO ED JA­CHI­MO­WICZ

Lot­te: „Ik kan het nog steeds niet ge­lo­ven.”

FOTO FACEBOOK

De 18-ja­ri­ge Lot­te van der Zee sprong er met haar leng­te van ruim 1 me­ter 80 let­ter­lijk uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.