SPECTACULAIRE SUCCESSEN VOOR DIENST ’IN­FRA’

De Telegraaf - - Nieuws Van De Dag -

De Dienst In­fra­struc­tuur of ’In­fra’ van de Lan­de­lij­ke Een­heid houdt zich be­zig met trans­port ge­re­la­teer­de cri­mi­na­li­teit. Hoe­wel de naam al­les­be­hal­ve span­nend klinkt, be­ho­ren de mis­drij­ven die de dienst on­der­zoekt tot de meest spectaculaire. Zo rol­de de­ze dienst een ben­de op die 1200 ki­lo co­ca­ï­ne smok­kel­de van­uit Su­ri­na­me, via een sleep- en vis­sers­boot aan de Zeeuw­se kust. Een kop­stuk van No Sur­ren­der was hier­bij be­trok­ken. De dienst is ge­spe­ci­a­li­seerd in trans­port en wist zo vaar­rou­tes en cru­ci­a­le nau­ti­sche in­for­ma­tie te ver­za­me­len. Een an­der suc­ces van ’In­fra’ was het op­rol­len van een ben­de uit Eind­ho­ven die met een he­li­kop­ter co­ca­ï­ne en he­ro­ï­ne smok­kel­de naar En­ge­land. Twee Eind­ho­ve­na­ren kre­gen 18 jaar cel in Groot-Brit­tan­nië. Half ju­li dit jaar haal­de de dienst nog een be­stel­bus­je van de weg bij As­sen, waar­in 47 ki­lo aan xtc-pil­len lag, met een waar­de van mil­joe­nen eu­ro’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.