In­wo­ners Si­lif­ke we­ten van niets

De Telegraaf - - Binnenland - door Koen Ne­der­hof

SI­LIF­KE In het Turk­se Si­lif­ke is de ver­mis­sing van het drie­tal uit Haaksbergen ogen­schijn­lijk on­ge­merkt voor­bij­ge­gaan. Ho­te­len res­tau­rant­ei­ge­na­ren ken­nen de zaak niet en ook po­li­tie­man­nen zijn niet op de hoog­te. Via Goog­le Trans­la­te wordt hen de zaak uit­ge­legd, maar er gaat geen lamp­je bran­den. Zelfs niet als wordt ge­beld met col­le­ga’s. Wordt er dan geen on­der­zoek ge­daan naar de ver­mis­sing? „On­der­zoek? Nee, daar heb ik nie­mand over ge­hoord. Het spijt me dat ik niet meer weet”, legt een po­li­tie­agent uit. Toch schrijft de Turk­se krant Burs­a­da Bu­gun dat po­li­tie uit Ada­na en Mer­sin wel de­ge­lijk op zoek is naar Joey, dank­zij de aan­gif­te van vrien­den en broer Ro­bin. De Turk­se be­vol­king lijkt er niets van te heb­ben ge­hoord. Op straat gaat het er niet over. „Nee, dat is nieuw voor me. Wis­ten jul­lie dat?”, vraagt de ma­na­ger van het Palm Beach Otel aan zijn per­so­neel. Ze schud­den het hoofd. Ne­der­lan­ders zijn über­haupt zeld­zaam in Si­lis­ke. „Duit­sers we­ten ons be­ter te vin­den. En de Tur­ken zelf”, ver­telt de ma­na­ger van het Sun­ny Otel. Hij spreekt een woord­je Duits en kan zo ook ver­ta­len voor zijn buur­man, de uit­ba­ter van het Zi­ga­na Apart Otel. Over de ver­dwe­nen Ne­der­lan­ders ma­ken de lo­cals zich dan ook wei­nig zor­gen. „Ach, die dui­ken wel weer op”, laat de man van het Zi­ga­na Otel ver­ta­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.