’Frank wist wat hij deed’

Toer­fiet­ser komt in Bel­gië om na aan­rij­ding

De Telegraaf - - Binnenland - Van on­ze cor­res­pon­dent

LOCHEM De 71-ja­ri­ge toer­fiet­ser Frank Si­mons uit het Ach­ter­hoek­se Lochem is dit week­ein­de om het le­ven ge­ko­men toen hij in Bel­gië door een au­to­mo­bi­list werd ge­schept. De au­to­mo­bi­list reed aan­van­ke­lijk door, maar meld­de zich zon­dag­mid­dag als­nog bij de Bel­gi­sche po­li­tie.

Si­mons werd in de nacht van vrij­dag op za­ter­dag ter hoog­te van Beau­mont aan­ge­re­den tij­dens de Trans­con­ti­nen­tal Ra­ce. „Een toer­tocht van 3400 ki­lo­me­ter, ver­spreid over 15 da­gen”, zegt Gerard Weernink, voor­zit­ter van wie­ler­ver­e­ni­ging De Paasch­berg, waar­van het slacht­of­fer lid was.

„Frank is al tien­tal­len ja­ren lid. Hij fiets­te op vas­te da­gen mee, pik­te in het week­ein­de zijn toch­ten er­uit en een­maal per jaar deed hij mee aan zo’n heel lan­ge tocht.” De ove­ri­ge le­den kon­den hem via zijn trac­ker met start­num­mer 172 via in­ter­net vol­gen. Maar er kwa­men al eni­ge tijd geen sig­na­len meer bin­nen. La­ter kwam het slech­te nieuws.

Vol­gens Weernink was het slacht­of­fer een goed ge­train­de wiel­ren­ner: „Frank wist pre­cies wat hij deed. Zorg­de dat hij er con­di­ti­o­neel klaar voor was, dat zijn ma­te­ri­aal tip­top voor el­kaar was en om­dat er ’s nachts werd door­ge­fietst dat hij ver­lich­ting had en dat hij met flu­o­res­ce­ren­de hes­jes goed zicht­baar was. Ik weet ei­gen­lijk wel ze­ker dat het niet aan hem heeft ge­le­gen. Hoe dan ook, dit is een dra­ma, in de eer­ste plaats voor zijn vrouw en kin­de­ren.”

De toer­tocht gaat door, ook op spe­ci­aal ver­zoek van de echt­ge­no­te van het slacht­of­fer, zo meldt de or­ga­ni­sa­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.