Shell-Per­nis stil na brand

Over­tol­li­ge gas­sen wor­den af­ge­fak­keld

De Telegraaf - - Binnenland -

ROTTERDAM • Na de brand bij Shell-Per­nis, is de raf­fi­na­de­rij gis­te­ren na­ge­noeg stil­ge­legd.

Van­we­ge de brand in het hoog­span­nings­sta­ti­on aan de Von­de­lin­gen­plaat viel de elek­tri­ci­teit uit en werd eer­der al een deel van de fa­brie­ken stil­ge­legd.

Aan­ge­zien de in­stal­la­ties in Rotterdam nauw met el­kaar in ver­bin­ding staan, heeft dat ook ge­vol­gen voor de an­de­re fa­brie­ken. Daar­om is be­slo­ten dat bij­na al­le fa­brie­ken wor­den stil­ge­legd. Daar­na kan het be­drijf de scha­de gaan be­kij­ken, al­dus de zegs­man van Shell. Shell-Per­nis is met on­ge­veer zes­tig fa­brie­ken de groot­ste raf­fi­na­de­rij van Eu­ro­pa.

Hoe­wel de brand aan de Von­de­lin­gen­plaat is ge­blust, ble­ven er in de wij­de om­ge­ving vlam­men te zien. Dit door­dat het be­drijf als on­der­deel van de vei­lig­heids­pro­ce­du­re over­tol­li­ge gas­sen, die bij de raf­fi­na­ge van olie vrij­ko­men, af­fak­kelt.

FOTO ANP

Bij de Shell-raf­fi­na­de­rij aan de Von­de­lin­gen­plaat in Rotterdam zijn na het blus­sen van de brand nog vlam­men zicht­baar, door­dat gas­sen wor­den af­ge­fak­keld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.