Ge­boor­te­cij­fer op diep­te­punt

De Telegraaf - - Binnenland -

AMSTERDAM Een nieuw diep­te­punt in de groei­cij­fers van de Ne­der­land­se be­vol­king: in het eer­ste half­jaar van 2017 wer­den maar 4000 men­sen meer ge­bo­ren dan er over­le­den. Tot 2012 lag dit cij­fer ruim bo­ven de 20.000 men­sen. Dat de be­vol­king toch groeit, komt met na­me door im­mi­gra­tie, blijkt uit de nieuw­ste CBS-cij­fers. De groot­ste groep im­mi­gran­ten komt uit nieu­we lan­den in de EU, zo­als Roe­me­nië, Bul­ga­rije, Let­land en Li­tou­wen. Het CBS weet het da­len­de ge­boor­te­cij­fer eer­der aan on­ze­ker­heid on­der jon­ge­ren, door meer flex­werk en ho­ge hui­zen­prij­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.