Ver­zet te­gen slij­ten Du­ca­ti

De Telegraaf - - Dft -

BERLIJN Bij Volks­wa­gen stui­ten plan­nen om mo­tor­merk Du­ca­ti en fa­bri­kant van trans­mis­sie­sys­te­men Renk te ver­ko­pen waar­schijn­lijk op in­tern ver­zet. Vol­gens pers­bu­reau Reuters zou er bin­nen de raad van toe­zicht van het Duit­se au­to­con­cern on­vol­doen­de steun be­staan om de on­der­de­len te slij­ten. Voor­al de per­so­neels­ver­te­gen­woor­di­gers zien de uit­ver­koop niet zit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.