STERVIOLISTE GEEFT DE AVOND GLANS

WAAR: Het Con­cert­ge­bouw, Gro­te Zaal WAN­NEER: za­ter­dag 29 ju­li VIOOLCONCERT JA­NI­NE JANSEN

De Telegraaf - - Cultuur - Louis Gau­thier

Als on­ze ei­gen stervioliste Ja­ni­ne Jansen in Het Con­cert­ge­bouw staat, zit ie­der­een op het punt­je van zijn stoel. Dit keer wordt Jansen be­ge­leid door de Deut­sche Kam­merp­hil­har­mo­nie Bre­men, een ener­giek ka­mer­or­kest dat al ver­schil­len­de ma­len met Jansen op­trad. Mo­zart en Beet­ho­ven staan op het pro­gram­ma. Maar Jansen komt la­ter, eerst is het woord aan de Kam­merp­hil­har­mo­nie.

Het start met het uit­bun­di­ge Sym­fo­nie nr.34 in C, een rijk stuk met ve­le, af­wis­se­len­de me­lo­die­ën. On­der lei­ding van con­cert­mees­ter Flo­ri­an Don­de­rer – in de plaats van de zie­ke chef-di­ri­gent Paa­vo Jä­r­vi – geeft het or­kest plank­gas. Het ge­luid is hard en het tem­po ge­haast. Ge­volg is dat er wei­nig ge­voel en nu­an­ce in het spel zit. Strijk­stok­ken stui­te­ren hin­de­rend op dar­mensna­ren. De uit­ver­koch­te zaal moet wen­nen aan het Breem­se ge­luid. Jä­r­vi wordt dui­de­lijk ge­mist.

Na de sym­fo­nie is het tijd voor Jansen. Met een groot ap­plaus komt de ster­vi­o­li­se op, ge­huld in een fraaie de­sig­ner­jurk en ge­wa­pend met een gro­te glim­lach. Het is als­of het con­cert op­nieuw be­gint. Van­af de eer­ste noot heeft de vi­o­lis­te de touw­tjes in han­den. Met fer­me blik kijkt ze naar de con­cert­mees­ter en ze maakt tij­dens haar spel gui­tig oog­con­tact met het pu­bliek.

Het Der­de vioolconcert inG van op­nieuw Mo­zart laat goed ho­ren dat de com­po­nist zelf een be­ge­na­digd vi­o­list was. Hij to­vert rij­ke me­lo­die­ën uit zijn hoed die doen den­ken aan dra­ma­ti­sche ope­ra’s. Jansen weet, voor­al in het twee­de en der­de deel, al­le kleur uit het stuk naar bo­ven te ha­len. Haar zan­ge­ri­ge spel zingt door haar eeu­wen­ou­de Stra­di­va­ri­us, een in­stru­ment uit 1707 dat is ge­bouwd nog voor­dat Mo­zart het le­vens­licht zag. De sid­de­ring in de zaal is voel­baar.

Na de pau­ze stoomt de Kam­merp­hil­har­mo­nie weer op ei­gen kracht door met frag­men­ten uit de Bal­let­mu­ziek van Mo­zart (Ido­me­neo) en de Eer­ste Sym­fo­nie in C van Beet­ho­ven. Het was Beet­ho­vens eer­ste sym­fo­nie, waar­in hij als jon­ge man zoe­ken­de was naar zijn ei­gen ge­luid. Het stuk klinkt in de han­den van het or­kest on­be­gre­pen.

Op­nieuw is er het ge­haas­te spel waar­door het ge­heel een brei wordt. De pas­sa­ges waar­in Beet­ho­ven ex­pe­ri­men­teert met ver­nieu­wen­de idee­ën ver­zan­den. Ge­luk­kig neemt de loep­zui­ve­re ko­per­sec­tie re­van­che op de rest van het or­kest. Toch dwa­len de ge­dach­ten al snel af naar het deel waar­in red­den­de en­gel Jansen op het po­di­um stond. Zij gaf de­ze avond glans.

FOTO ALDO ALLESSIE

Als Ja­ni­ne Jansen op­komt is het of het con­cert op­nieuw be­gint.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.