CRYPTOFILIPPINE

De Telegraaf - - Puzzels & Recept -

Ge­lij­ke cij­fers zijn ge­lij­ke let­ters.

A Een ver­van­ger in­bren­gen na het ver­lies van en­ke­le tan­den. (8) B De vorst die voor­speld is. (13) C Toe­stel voor do­ven. (12) D Laat u sla­pen. (10) E Ze rie­pen el­kaar woest toe in een vreemd taal­tje. (11) F Hu­we­lijks­fo­to die in een au­to is ge­no­men. (15) G Be­roeps­ma­ti­ge ver­kwis­ter. (8)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.