PUZZEL MEE EN WIN € 85!

De Telegraaf - - Puzzels & Recept -

Al­le cij­fers van 1 t/m 9 moe­ten een keer voor­ko­men in ko­lom, rij en vier­kant van 3 bij 3 vak­jes. Meer uit­leg? www.denk­sport.nl

Zo doet u mee!

De op­los­sing van de su­do­ku zijn de cij­fers in de drie ge­kleur­de vak­jes (in de lees­rich­ting). U kunt de­ze op de dag van uit­ga­ve door­bel­len op 0909 - 50 50 316 (€ 0,45 per ge­sprek). U kunt ook een sms'je met de op­los­sing stu­ren. Sms: sud <spa­tie> op­los­sing naar 4422 (bij­voor­beeld sud 714) op de dag van de uit­ga­ve. De kos­ten be­dra­gen € 0,45 per sms plus de kos­ten die uw te­le­com­pro­vi­der in re­ke­ning brengt. Een keer per week wordt be­paald wie de win­naar is. Win­naars krij­gen schrif­te­lijk be­richt. Over de uit­slag kan niet wor­den ge­cor­res­pon­deerd. Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.denk­sport.nl/sms

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.