Haps valt in smaak bij coach en Le­gi­oen

De Telegraaf - - Telesport -

ROTTERDAM • Het de­buut van Rid­ge­ci­a­no Haps in De Kuip is goed in de smaak ge­val­len bij het Le­gi­oen en trai­ner Gio­van­ni van Bron­ck­horst. De van AZ over­ge­no­men links­back speel­de als­of hij al ja­ren voor Fey­en­oord uit­komt en ken­de geen se­con­de plan­ken­koorts. Haps stond zelfs aan de ba­sis van de eni­ge tref­fer in het du­el met Re­al So­cie­dad, de of­fi­ci­ë­le ope­nings­wed­strijd van het sei­zoen bij Fey­en­oord.

Van Bron­ck­horst is zelfs een beet­je trots op het eer­ste op­tre­den van de nieu­we­ling. „Ik vind dat hij het heel goed heeft op­ge­pakt”, zegt de coach. „Rid­ge­ci­a­no kwam heel ze­ker over. Voor­al met zijn aan­deel in de goal maak­te hij di­rect een ster­ke in­druk. Hij koos voor een per­fect om­scha­kel­mo­ment en heeft die kracht en drang naar vo­ren. Zo be­lang­rijk te­gen­woor­dig. Een goe­de loop­ac­tie van de aan­val­ler en een goe­de pass op het juis­te mo­ment en je hebt een goal.”

Ook over de sterk in­ge­val­len So­fy­an Am­ra­bat is van Bron­ck­horst te spre­ken. „Hij brengt po­wer mee. Zijn ma­nier van spe­len, als we met een blok van twee op het mid­den­veld ope­re­ren, past goed bij Fey­en­oord.”

Jean-Paul Bo­ë­ti­us deed wat hij al­tijd deed bij Fey­en­oord. Op snel­heid zijn te­gen­stan­der op­zoe­ken en zo snel mo­ge­lijk de voor­zet ge­ven. Van Bron­ck­horst: „Hij is een kind van de club en hoeft niet te wen­nen. Als je nieuw bent is al­les nog even an­ders, dat zag je ook bij Kevin Diks die op rechts wat meer moei­te had. Maar op zijn flank deed So­cie­dad ook veel aan po­si­tie­wis­se­lin­gen.” Fey­en­oord - Re­al So­cie­dad (Spa) 1-0 (1-0). 12. Jør­gen­sen 1-0.

Rid­ge­ci­a­no Haps (l.) maakt een goe­de in­druk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.