TE­RUG VAN VA­KAN­TIE

Du­mou­l­in ein­digt in San Se­bas­ti­an knap als vier­de tus­sen Tour-top­pers

De Telegraaf - - Telesport - door Ray­mond Ker­ck­hoffs

SAN SE­BAS­TI­AN • Ruim een maand lang was hij niet in com­pe­ti­tie. Tom Du­mou­l­in vier­de een dik­ver­dien­de va­kan­tie in ’zijn’ Ita­lië, was ruim twee we­ken op hoog­te­sta­ge in La Plag­ne en keer­de te­rug in com­pe­ti­tie aan het over­be­volk­te strand van San Se­bas­ti­an. Te­gen de man­nen met de hard­heid van 3540 Tour de Fran­ceki­lo­me­ters bleek de Lim­bur­ger ge­wa­pend te zijn. Met zijn vier­de plaats in de door Mi­chal Kwi­at­kow­ski ge­won­nen Cla­si­ca plaatste Du­mou­l­in zich di­rect al­weer tus­sen de top.

Het is dat de kop­man van Team Sun­web de tech­ni­sche af­da­ling van de Mur­gil niet goed ken­de. In de vrije val naar de Do­nos­tia aan de Golf van Bis­ka­je maak­te hij een paar fout­jes. „Daar­door moest ik in de ach­ter­vol­ging op de drie aan­val­lers Mol­le­ma, Gal­lo­p­in en Lan­da net iets har­der wer­ken dan Kwi­at­kow­ski die daar bij me weg­reed. Krach­ten die ik wel­licht in de sprint te kort kwam. Toch kijk ik te­rug op een goe­de wed­strijd”, al­dus Du­mou­l­in die vol­gen­de week van start gaat als fa­vo­riet voor de eind­ze­ge in de Bin­ck Bank Tour.

Na­tuur­lijk is het zon­de dat Team Sun­web de al­les­be­slis­sen­de af­da­ling van de Bas­ki­sche klas­sie­ker niet op­ti­maal ver­kend heeft. Al mag het so­wie­so een ver­ras­sing ge­noemd wor­den hoe Du­mou­l­in stand kon hou­den te­gen de in top­vorm ver­ke­ren­de Tourtop­pers. Waar Mi­kel Lan­da zich op­nieuw een su­per­knecht bin­nen de Sky-for­ma­tie toon­de en de ro­de lo­per voor de ster­ke Kwia uit­rol­de, bleek ook Mol­le­ma zijn top­vorm en lief­de voor San Se­bas­ti­an op­nieuw met een po­di­um­plaats te be­kro­nen.

Vo­rig jaar ze­ge­vier­de de Gro­nin­ger in de Cla­si­ca daags voor­dat hij naar Rio de Jan­ei­ro af­reis­de. „Op de stei­le klim van de Mur­gil (per­cen­ta­ges tot 22%, red.) reed ik nu sa­men met Gal­lo­p­in en Lan­da om­hoog”, blik­te Mol­le­ma te­rug. „Ik voel­de mij goed en zag met de­ze me­de­vluch­ters ze­ker kan­sen in de sprint. In de af­da­ling kwam Kwi­at­kow­ski te­rug en even la­ter ook Du­mou­l­in. Dat was jam­mer. Sky had toen twee ren­ners en we we­ten hoe snel Kwi­at­kow­ski is. De der­de plaats was het maxi­maal haal­ba­re.”

Voor Kwi­at­kow­ski is het al de der­de klas­sie­ke ze­ge in dit sei­zoen. In het voor­jaar ze­ge­vier­de hij in de Stra­de Bi­an­che en Mil­aan-San­re­mo. Ver­vol­gens werd hij twee­de in de Am­stel Gold Ra­ce en der­de in Luik-Bas­te­na­ken-Luik. In de Tour groei­de de we­reld­kam­pi­oen van 2014 naast Lan­da uit tot de meest waar­de­vol­le knecht voor Chris Froo­me.

„Ik wist niet hoe ik me zou voe­len na de Tour”, ver­tel­de Kwi­at­kow­ski. „Ik heb en­ke­le da­gen rust in­ge­last en dat heeft goed uit­ge­pakt.” De Pool gaf op 500 me­ter van de streep aan ploeg­maat Lan­da het sein om de con­tro­le over te ne­men. „Ver­vol­gens hield Mi­kel het tem­po hoog en kon ik per­fect de sprint aan gaan. Het is fan­tas­tisch hoe hij als Bask in zijn thuis­wed­strijd eerst op de stei­le klim op me ge­wacht heeft en ver­vol­gens zich­zelf hele­maal weg­cij­fert. Ik denk dat dit aan­toont hoe groot de team­spi­rit bin­nen Team Sky is.”

’Ik kijk te­rug op een goe­de wed­strijd’

FOTO EPA

Tom Du­mou­l­in (r.) legt het in de sprint af te­gen Mi­chal Kwi­at­kow­ski (m.). De Lim­bur­ger ein­digt op een keu­ri­ge vier­de plaats in San Se­bas­ti­an.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.